W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

Regulamin usług

Regulamin świadczenia usług hostingowych T-Rade Informatyka

§1
Dostawca usług

1. Dostawcą usług świadczonych na rzecz klientów przez platformę hostingową T-Rade Informatyka jest T-Rade Polska, właściciel marki T-Rade Informatyka.


§2
Świadczone usługi

2. Usługi hostingowe / hosting – dzierżawa określonej powierzchni dyskowej serwerów należących do dostawcy usług, zgodnie z aktualnymi pakietami i cenami. Powierzchnię dyskową klient może wykorzystać pod budowę strony internetowej, hostowanie kont poczty elektronicznej e-mail, lub przechowywanie danych w postaci elektronicznej.
3. Domeny internetowe – wykupienie na okres roku praw dostępu do korzystania z adresu internetowego, dostępnego w ofercie T-Rade Informatyka.
4. Klient wykupujący pakiet usług hostingowych, ma prawo do jego wypowiedzenia z zachowaniem jego trzymiesięcznego okresu. W takim przypadku dostawca usług zwróci klientowi równowartość opłaty za usługi, proporcjonalnie do okresu jaki został do momentu planowanego zakończenia usługi.
5. W związku z umowami pomiędzy dostawcą usług, a krajowymi i międzynarodowymi rejestratorami domen, wypowiedzenie okresu abonamentowego domeny przed jego planowanym okresem nie jest możliwe.
6. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen świadczonych usług, jednak nie może tego zrobić w trakcie obowiązywania okresu, na jaki dostęp do usług został wykupiony przez Klienta.
7. W przypadku wykorzystania pakietu hostingowego klienta do przechowywania danych, lub hostowania poczty elektronicznej, Dostawca nie będzie kontrolował informacji tam zawartych. Wyjątkiem od tej sytuacji jest wniosek organów ścigania o ujawnienie dostępu do niniejszych danych, prośba motywowana przez klienta (m.in. jego trudnością z dotarciem do określonych informacji), lub sytuacja gdy hostowane dane narażają na szkodę Dostawcę lub pozostałych klientów dostawcy (m.in. powodują luki w zabezpieczeniach serwerów, lub zawierają tzw. programy wirusowe).
8. Klient zobowiązuje się do użytkowania hostingu oraz domen zgodnie z prawem polskim oraz obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawem i umowami międzynarodowymi. W związku z tym klient zobowiązuje się do niewykorzystywania poczty e-mail w celach sprzecznych z prawem, nieprzechowywania na serwerach Dostawcy materiałów niezgodnych z prawem oraz niezamieszczania na stronach hostowanych na serwerach dostawcy treści sprzecznych z obowiązującym prawem (m.in. rasistowskich, totalitarnych, erotycznych i pornograficznych, czy też naruszających dobra osób trzecich).
9. Klient zobowiązuje się do użytkowania hostingu oraz domen w sposób nienarażający Dostawcy oraz jego pozostałych klientów na jakiekolwiek szkody. W przypadku złamania niniejszego postanowienia, Dostawca może zaprzestać świadczenia usługi na rzecz Klienta, bez konieczności zwrotu opłat za świadczone usługi. Dostawca w takim przypadku ma również prawo ubiegać się o odszkodowanie od Klienta za poniesione przez niego straty.
10. Dostawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane na jego serwerach oraz wykorzystanie udostępnianych przez niego domen przez klientów.
11. Dopuszcza się świadczenie usług przez Dostawcę na rzecz osób pozbawionych pełnej zdolności do czynności prawnych (m.in. osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby sądownie pozbawione pełni zdolności prawnych). W takim przypadku jednak za działania Klienta pełną odpowiedzialność ponosi jego ustawowy opiekun (tj. rodzice lub wyznaczony pełnomocnik), który przejmuje pełnię praw i obowiązków takiej osoby wobec Dostawcy.

§3
Odpowiedzialność usługodawcy

12. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby świadczone przez niego usługi były świadczone rzetelnie i z zachowaniem najwyższej jakości. Dostawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w dostępie do świadczonych przez niego usług w związku z awariami sprzętu i infrastruktury, działaniem sił wyższych i osób trzecich, błędami i/lub niewywiązaniem się z umów jego podwykonawców, wnioskiem skierowanym przez organy ścigania, czy też ataku hakerskiego. Dotyczy to także ewentualnej utraty hostowanych u Dostawcy danych.
13. Dostawca zastrzega sobie możliwość zrobienia krótkich przerw technicznych w dostępie do świadczonych usług. Jeśli przerwa była planowana, Dostawca o niej wcześniej poinformuje klienta oraz przedłuży czas świadczenia usługi o czas równoważny przerwie technicznej.
14. Dostawca zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie. Dostawca jednak poinformuje wcześniej o takim fakcie Klienta oraz zwróci środki należne mu z tytułu świadczenia usług, w części proporcjonalnej do czasu jaki pozostał do końca planowanego terminu świadczenia usługi.

§4
Płatności

15. Dostawca na wszystkie świadczone usługi wystawia faktury VAT, niezależnie od statusu prawnego klienta. Równocześnie klient oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT drogą elektroniczną, tj. bez podpisu wystawiającego. W przypadku żądania wystawienia faktury w sposób tradycyjny, klient jest zobowiązany dodatkowo do uiszczenia opłaty w wysokości 20zł, tytułem zwrotu kosztów dostarczenia faktury.
16. Klient jest zobowiązany opłacić zamawiane usługi na wskazane przez Dostawcę konto bankowe lub osobiście przed rozpoczęciem świadczenia usług, w terminie do 48 godzin od czasu ich zamówienia.
17. Przed zakończeniem okresu świadczonych usług dostawca poinformuje Klienta o zbliżającym się terminie wygaśnięcia usług oraz możliwościach i kosztach jego przedłużenia.

§4
Dodatkowe zabezpieczenia

18. Dostawca w przypadku szczególnych wniosków Klienta (m.in. wydanie kodu Authoinfo, zmiana danych dostępowych do usług, zapomnienie hasła etc) ma prawo odmówić ich rozpatrzenia w przypadku gdy Klient nie zgadza się na dodatkowe metody weryfikacji. Działanie to ma na celu zapobieganie przejęciu danych Klienta przez osoby trzecie.

§5
Postanowienia końcowe

19. Opłacenie usług świadczonych przez Dostawcę, jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Dostawcą a jego Klientem umowy o świadczenie usług oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
20. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady świadczenia usług przez Dostawcę na rzecz Klienta.
21. Dostawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie, musi jednak zmieniony regulamin opublikować na stronie internetowej t-rade.pl.

 

Serwerownia w Falkenstein.

  • Starter

  • 55 zł netto/rok

   • miejsce na www i dane: 200MB
   • transfer: bez limitu
   • ilość kont e-mail 1GB: 1
   • ilość aliasów: 1
   • ilość baz danych: 1
   • ilość domen: 2
   • ilość subdomen: 5
  • wybierz
  • Pro

  • 80 zł netto/rok

   • miejsce na www i dane: 500MB
   • transfer: bez limitu
   • ilość kont e-mail 1GB: 3
   • ilość aliasów: 3
   • ilość baz danych: 3
   • ilość domen: 4
   • ilość subdomen: bez limitu
  • wybierz
  • Expert

  • 140 zł netto/rok

   • miejsce na www i dane: 1GB
   • transfer: bez limitu
   • ilość kont e-mail 1GB: 5
   • ilość aliasów: 10
   • ilość baz danych: 5
   • ilość domen: 10
   • ilość subdomen: bez limitu
  • wybierz
  • Master

  • 400 zł netto/rok

   • miejsce na www dane i pocztę: 30GB
   • transfer: bez limitu
   • ilość kont e-mail: bez limitu
   • ilość aliasów: bez limitu
   • ilość baz danych: 10
   • ilość domen: 25
   • ilość subdomen: bez limitu
  • wybierz

Zamów serwer

Skontaktuj się z T-Rade

 

kontakt

T-Rade Polska

tel.: 73 74 73 74 6

(pn - pt: 10:00 - 18:00, so: 10:00 - 14:00)

hello@t-rade.pl

 ul. Tadeusza Kościuszki 2
34-400 Nowy Targ
skr. pocztowa 96

 NIP: PL 735 25 62 479
REGON: 121183550

 

Zamów rozmowę!

Chcesz z nami porozmawiać? A więc zostaw nam swój numer: zadzwonimy do Ciebie tak szybko, jak tylko będziemy mogli!

Select language:

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Ukrainian

Napisz do T-Rade:

Przedsiębiorco, e-mail jest po to, aby go używać! A więc pisz do T-Rade'a: składaj nam oferty, pytaj do woli o nasze produkty, złóż śmiało reklamację, albo po prostu nas pochwal za to, że nasze produkty pomogły rozwinąć Twoją firmę! Odpowiemy tak szybko, jak tylko będziemy mogli!
w górę
w dół

logo tr glow

 

SlideBar